Osnovni podatki

Planinsko društvo Metlika ima svojo društveno pisarno v stavbi stare šole na Partizanskem trgu 4, 8330 Metlika.

 

Odprto:

ČETRTEK

18:00 - 19:00 zimski čas

20:00 - 21:00 letni čas

 

E-mail: info@pdmetlika.net

Slovenija planinari

LETO 1986

Društvo šteje 46 članov, postaja vse bolj prepoznavno in tudi bolj odprto. Planinske pristne odnose in sodelovanje naveže s sosednjimi planinski društvi Črnomelj in Novo mesto. Z PD Železničar in Monter iz Hrvaške je soorganizator večletnih množičnih pohodov na Gorjance in planinsko postojanko Sekuliči z željo, da planincem, simpatizerjem in čim več občanom približajo lepote narave, gorskega sveta, pomen planinstva in potrebo ohranitve čiste narave, društvo organizira več predavanj: Življenje v naravi, Mladina in gore, Alpinizem v svetu.

 

LETO 1987

Društvo je načrtovalo in izpeljalo 14 pohodov.

Prvomajskega pohoda na Klek se je udeležilo kar 70 Metličanov. Pohoda na Triglav se je udeležila večja skupina novincev, člani društva so plezali v Kamniških Alpah in se povzpeli na Stol, najvišji vrh v Karavankah. Niso pozabili tudi obiskati naših lepih Gorjancev, Mirne gore in lepega domačega gričevja.

Družili in sodelovali smo s Planinskim društvom Črnomelj. Organizirali smo skupni pohod na Mirno goro, ki je bil zelo množičen. S Planinskim društvom Železničar iz Zagreba smo se družili na Gorjancih in na Sekuličih.

Člani društva so obnovili del Belokranjske partizanske poti.

Mlada članica Zdenka Nemanič je opravila tečaj za mentorje. Društvo je tako pridobilo prvo mentorico za vodenje mladinskega odseka, žal se je takoj preselila, društvo pa je ostalo še naprej brez usposobljenih mentorjev.

Nabaviljeno je bilo nekaj strokovne literature, vrvi in karabinov.

Znani alpinist Marjan Ručigaj je predaval občinstvu o hoji v gore in v besedi in z diapozitivi predstavil vzpon v Ande, na Alpamajo in Kita Raku.

Dopolnilnjena so bila tudi Pravila društva.


LETO 1988

Občni zbor društva je bil 26. marca.

Člani so bili zelo kritični do svojega dela, čeprav je bil program dela uresničen v celoti. Izvedenih je bilo še več pohodov.

Tudi srečanja in druženja, ki so postala že stalna oblika dela, so bila lepo izvedena.

Pospešeno je bilo delo z mladimi člani – planinci. Člani Upravnega odbora so tesno sodelovali z mentorico mladinskega odseka in skupno načrtovali in izvedli nekaj zelo lepih, zanimivih pohodov po domačih bregovih. To je bila šola v naravi.

1. maja so planinci peljali lepo število Metličanov na čarovniški Klek in tudi dvodnevni pohod v okolico Triglava in vzpon nanj je lepo uspel.

 

LETO 1989

Na občnem zboru 14. aprila se je zbralo malo članov društva. Ne ve se, ali je bilo krivo slabo vreme ali delo na poljih.

Zbor je pričel s krajšo zamudo šele, ko je bila zagotovljena sklepčnost.

Člani so bili kritični do sebe in svojega dela, nato pa je bil sprejet dokaj amel program dela.

 

LETO 1990

Predvsem z lastnimi sredstvi planincev je društvo izpeljalo načrtovane aktivnosti, saj so bila sredstva, ki jih je društvo dobilo od Samoupravne telesno kulturne skupnosti občine Metlika tako minimalna, da niso zadoščale za osnovno delovanje. Društvo je zaprosilo skupnost za povečanje dotacije, kot prilogo pa je dostavilo finančno ovrednoten program dela.

Vedno bolj je bilo čutiti potrebo po usposobljenem vodniškem kadru. V gore je pričelo zahajati vse več ljudi, kar bilo je razveseljivo, organiziranim skupinam pa ni bilo mogoče zagotoviti vodstvenega kadra.

To leto se je precej članov posebej posvetilo hoji po lepih in zanimivih Gorjancih v vseh letnih časih. Večkrat so naši planinci bili tudi v Julijskih in Kamniških Alpah, kakor tudi na Kleku.

Člani so izvedli markiranje planinske poti Metlika – Grabrovec – Radatoviči.

Društvo je postalo soustanovitelj Meddruštvenega odbora društev Dolenjske in Bele krajine.

V društvu je bila vodena evidenca pohodov po Belokranjski partizanski poti, ki so jo to leto v celoti obnovili.

Koledar dogodkov

Oktober 2021
P T S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31