Osnovni podatki

Planinsko društvo Metlika ima svojo društveno pisarno v stavbi stare šole na Partizanskem trgu 4, 8330 Metlika.

 

Odprto:

ČETRTEK

18:00 - 19:00 zimski čas

20:00 - 21:00 letni čas

 

E-mail: info@pdmetlika.net

Slovenija planinari

LETO 1991

Na občnem zboru je bila imenovana tričlanska komisija za pripravo in spremembo Pravil društva. Pa tudi tričlanska komisija za pripravo proslave 10 - letnice društva.

Prvomajsko srečanje društva, ki je bilo v preteklih letih tradicionalno na Kleku, je bilo to leto zaradi barikad, povezanih z osamosvojitvijo, prestavljeno na Gorjance pri planinskem domu na Miklavžu.Privabilo pa je veliko množico članov. Skupina planincev, ki je bila na spominskem pohodu na Javorovico, se je kasneje pridružila veselo razpoloženi množici.

Nekaj posebnega je bil spominski zimski vzpon na Porezen, zaradi zelo zahtevnih zimskih razmer.

Skupina devetnajstih planincev se je odpravila 7. septembra iz doline Vrat preko zahtevne Tominškove poti do Staničevega doma. Zjutraj jih je presenetil na novo zapadli sneg. Preko Rži so se podali na Kredarico. Na dodobra pobeljeni Triglav se je povzpelo samo pet izkušenih planincev, ostali so z mladimi planinci in novinci na Kredarici počakali skupino z vrha Triglava.

 

LETO 1992

To leto društvo praznuje desetletno vztrajno rast, kar je že gotovo čvrsti temelj nadaljnjemu razvoju.

Že je včlanjenih 120 planincev.

Za vsestranski razvoj društva in uresničevanja planinskega poslanstva, za nenehno utrjevanje zavesti o potrebi ohranjanja in zaščite narave, krepitev in  vzdrževanje psihofizičnih lastnosti ter krepitev zdravih medčloveških odnosov je nujno zajeti vso populacijo s poudarkom na mladem rodu.

Tej usmeritvi je sledila uvedba planinskega krožka na Osnovni šoli Metlika. Odziv mladih in njihovih staršev je bil presenetljivo dober.

Mentorici krožka sta bili zavzeti planinki Marjana Smrekar in Stanislava Panjan, ki sta že več let krepili planinski duh v mladih srcih.

V društvu so veliko pozornosti posvečali varni hoji v gore. Nabavili so (po finančni zmožnosti) najnujnejšo opremo, strokovno literaturo in planinske karte.

To leto je skupina dobro izurjenih in požrtvovalnih planincev izvedla več dobro pripravljenih pohodov v visokogorje. Najštevilčnejši tridnevni pohod v začetku septembra so izvedli v prelesje Julijskih Alp z vzponom na Triglav.

V mesecu marcu je v občinski sejni sobi, ki so jo poslušalci zapolnili do zadnjega kotička, Svet gora predstavil vrhunski alpinist Viki Grošelj.

Društvo še vedno vodi prvi predsednik Stanko Brodarič, čeprav je že prosil za razrešitev. Podpredsednik je Anton Krašovec, tajnica Marjana Smrekar, blagajničarka Anka Krštinc, člani upravnega odbora pa so še: Stanislava Panjan, Jože Jenič, Martin Slanc, Tine Logar in Božo Špoljar.

Pri Miklavžu na Gorjancih 12. septembra društvo svečano praznuje svojo desetletnico aktivnega delovanja, z bogato pripravljenim kulturnim programom, v katerem so predvsem sodelovali mladi planinci.

Na svečanost je med drugimi visokimi gosti bil povabljen tudi predsednik Predsedstva Republike Slovenije Milan Kučan. Žal zaradi drugih državniških dolžnosti ni bil prisoten, poslal pa je telegramsko čestitko s pozdravi in lepimi željami za uspešno delo.

Na tej slovesnosti je društvo razvilo svoj prapor, prapor z znakom društva, ki so ga izdelali metliški planinci po zamisli Stanka Brodariča. Narejene pa so bile tudi prve majice društva.

 

Člani PD na 10. letnici

Ob tej priložnosti je društvo izdalo tudi prvi Bilten.

Najbolj zagnanim planincem so podelili priznanja, in sicer Bronasti častni znak – priznanje PZS, dobitniki: Stane Brodarič, Anton Slanc in  Jože Jenič.

Priznanje društva so prejeli: Branko Brodarič, Anka Krštinc, Tine Logar, Božo Špoljar, Marjana Smrekar, Blagoja Tošeski in Anton Krašovec.

 

LETO 1993

Društvo ima že 130 članov.

Na rednem letnem občinskem zboru v marcu mesecu so pregledali in ocenili delo društva v preteklem letu ter poslovanje društva.

Ugotovili so, da so smelo načrtovan program pohodov kot tudi drugega društvenega dela v celoti uresničili kljub minimalnim sredstvom, ki jih društvo dobi iz občinskega proračuna in zbrane s članarino.

Čeprav ni bil volilni občni zbor, je dotedanji predsednik, ki je društvo vodil polnih 11 let, zaprosil za razrešitev zaradi preobremenjenosti.

Za novega predsednika društva je bil izvoljen dosedanji podpredsednik Anton Krašovec.

To leto so se prvič udeležili Zimskega trim pohoda na Kriško goro in Tolsti      vrh. Ta pohod je postal za društvo tudi tradicionalen, ker je zelo primeren za vzpon mladih planincev – slušateljev planinskega krožka, da si pridobijo praktične izkušnje brez posebnega tveganja.

Zimskega spominskega pohoda na Porezen, ki je bil konec marca, se je udeležilo veliko naših članov. Tudi ta pohod je društvo osvojilo in ga organiziralo vsa nadaljnja leta.

Težišče dela in aktivnosti je bilo predvsem usmerjeno na pohode planincev v slovenske gore, domače holme in delu z mladimi.

Že nekaj let si je društvo prizadevalo za prostor, kjer bi imeli sestanke in se družili. Prostor je društvo dobilo v souporabi z drugimi športnimi društvi v telovadnici osnovne šole. Kmalu se je pokazalo, kako prepotreben je bil ta prostor, saj je vse bolj postajal mesto srečevanj in načrtovanj planincev.

To leto je prenehala delovati taborniška organizacija v okviru Odreda dveh krokarjev. Po sklepu Upravnega odbora odreda so bila minimalna sredstva, ki so se nahajala na računu Odreda dveh krokarjev prenesena na račun Planinskega društva Metlika.

 

LETO 1994

Članstvo se je povečalo na 200 planincev.

Zaradi lani pridobljenega prostora se je druženje okrepilo in aktivnost članstva se je še povečala.

Poleg osnovnih dejavnosti - to je pohodov v  Slovenske gore in delo z mladimi - so bile bogate tudi druge aktivnosti, kot so: varovanje okolja in varstvo narave, nabava varovalne tehnične opreme, nabava planinske literature in kart, srečanje planincev ter druženje, sodelovanje z drugimi društvi, vzdrževanje planinskih poti.

Varnosti pohodov (bilo jih je 12) je bila dana posebna pozornost.

Ob želji po večjem številu pohodov se društvo srečuje z občutnimi težavami, saj nima šolanih vodnikov, vodje pohodov so izkušeni, vztrajni planinci z dobro kondicijo in pripravljeni vedno pomagati društvu, skupini ali posamezniku.

To so ljudje s posebnim posluhom do sočloveka in vrednotam narave, še posebej, ker so financerji vseh svojih stroškov pohodov sami.

Pohodi so postali vse bolj množični, zato je nujno, da ima društvo usposobljen kader za vodenje, še posebej v visokogorje. Prvi štirje člani so bili poslali na tečaj za planinske vodnike,  ena članica pa za mentorico planinskih skupin.

 

LETO 1995

Občinski zbor PD je bil 10. februarja. Izvoljen je novi upravni in nadzorni odbor, častno razsodišče, odsek za izletništvo ter mladinski in markacijski odsek.

Za nadaljnji štiriletni mandat je za predsednika društva ponovno izvoljen Anton Krašovec, Stanko Brodarič pa za podpredsednika. Tajnica je ostala Marjana Smrekar,  Marija Urh pa blagajničarka.

V veljavo je stopil novi zakon o društvih in društvo je moralo dopolniti Pravila društva in vnesti spremembe, ki so jih narekovala določila zakona.

Osnovna društvena dejavnost je bila tudi v tem letu pohodništvo. Na mesec sta bila organizirana povprečno dva pohoda. Število pohodnikov se občutno veča.

To leto je društvo bogatejše za prve štiri kategorizirane planinske vodnike. To so Anton Krašovec, Jože Jenič, Blagoja Tošeski in Anton Slanc. Tečaj za mentorico planinskih skupin pa je naredila Slavica Panjam.

V avgustu je društvo peljalo na vrh Triglava in njegovo okolico 25 novincev, občanov, ki niso člani planinskega društva.

Deset planincev se je v zimskih razmerah povzpelo na makedonski Pelister.

Krožek v OŠ Metlika in OŠ Podzemelj uspešno poteka, ustanovljen pa je tudi planinski krožek v vrtcu, ki ga obiskuje 14 otrok. Mentorica planinske skupine je Anica Nemanič.

Društvo skupaj z Meddruštvenim odborom za Dolenjsko in Belo krajino aktivno sodeluje pri pripravi planinske karte za Dolenjsko in Belo krajino.

Dodeljena sredstva iz občinskega proračuna so bila preskromna za izvedbo vseh aktivnosti, zato društvo prvič sodeluje na Vinski vigredi s planinskim šankom in se trudi pridobiti nekaj sponzorjev.

Koledar dogodkov

Oktober 2021
P T S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31