Osnovni podatki

Planinsko društvo Metlika ima svojo društveno pisarno v stavbi stare šole na Partizanskem trgu 4, 8330 Metlika.

 

Odprto:

ČETRTEK

18:00 - 19:00 zimski čas

20:00 - 21:00 letni čas

 

E-mail: info@pdmetlika.net

Slovenija planinari

LETO 2001

2. marca so planinci in gostje, ki so prišli na volilni občni zbor društva, zapolnili občinsko sejno sobo do zadnjega kotička. Tako velika udeležba, še zlasti gostov, potrjuje uspešno in prepoznavno vlogo društva.

Predsednik društva je predstavil bogato poročilo o delu v preteklem letu in v zadnjih štirih letih mandatne dobe. Poročevalci so bili tudi predsednik gospodarske komisije, odseka za pohode, markacijskega odseka in načelnica mladinskega odseka.

Po devetnajstih letih delovanja društvo združuje 360 članov. S številčno rastjo in novimi zahtevami se je povečala vsebina in tudi oblike dela.

Od 30 načrtovanih pohodov sta odpadla le dva in to zaradi slabih vremenskih razmer.

Pri Društvu upokojencev Metlika je delovala pohodniška sekcija. V pohodu na Klek so se upokojenci priključili planincem. Vseh 12 je prišlo na vrh Kleka. Obojestransko zadovoljstvo je rodilo nadaljnje  dobro sodelovanje.

Vsak pohod, vsaka tura je bila obenem tudi usposabljanje članov, kar vpliva na varno hojo v gore.

Trenutno ima društvo 5 usposobljenih vodnikov, ki svoje delo jemljejo resno in odgovorno. Na pohodih svetujejo in opozarjajo – skratka usposabljajo udeležence. Tako na praktičen način s starejšimi člani obdelajo vse teme od opreme, varnosti, tehnike gibanja, do prehrane in prve pomoči.

Velik poudarek daje društvo vzgoji mladih. Tako je za učence od 5. do 8. razreda osnovne šole, ki redno obiskujejo planinski krožek, na podlagi letnega programa dela in programa Mladinskega odseka pri društvu, organiziralo dvodnevno planinsko šolo na Mirni gori.

Upravni odbor društva je na svoji seji 12. 2. ocenil organizacijo in izvedbo planinske šole zelo pozitivno in kot ustrezno obliko izobraževanja tudi v bodoče. K kvalitetni izvedbi je prispevalo tudi dobro sodelovanje s strokovnimi kadri iz sosednjih društev, t.j. Planinskega društva Črnomelj in Planinskega društva Novo mesto.

Vsi vodniki so uspešno opravili izpopolnjevanje za vodnike v letnih razmerah, kar je pogoj za registracijo in ohranitev licence vodnika.

»Pot po domačih bregih«, ki vodi iz Metlike do v občini najvišje ležeče vasice Krašnji Vrh, so planinci že usposobili in markirali. Ta vasica ponuja čudovit razgled na celo Belo krajino in na Velebitsko, Kotarsko gorovje z izrazitim Klekom. V bližnji okolici so mnoge zanimivosti, kot so čudoviti izvir Orehovec, kraške globače, jami Pečenevka in Vuzelnica, na severu pa kraljuje venec Gorjancev s Trdinovim vrhom.

Na Krašnjem Vrhu so doma prijazni in prisrčni ljudje, zato ni čudno, da smo uspeli pridobiti parcelo. Najemna pogodba je že urejena, kasneje pa se bo parcela tudi odkupila.

Ker je bila parcela popolnoma zaraščena, je prva delovna akcija za sekanja grmovja in čiščenja prostora stekla že 20. oktobra v dopoldanskem času. Popoldne pa je bil skupni  kostanjev piknik planincev  in krajanov Krašnjega Vrha. Ti so s svojo prisotnostjo obogatili prvo skupno druženje.

V tem letu so bili izvoljeni novi organi društva, vendar v vodstvu ni prišlo do bistvenih sprememb. V naslednji mandatni dobi bo društvo vodil še naprej Anton Krašovec.

UPRAVNI ODBOR

- predsednik      Anton Krašovec

- podpredsednik Stanislav Brodarič

- tajnik                Milan Travnikar

- blagajnik          Marija Jenič

- gospodar         Jože Jenič

- načelnik MO    Branka Hauptman

- člani                 Blagoja Tošeski

Stanko Bajuk

Branko Brodarič

 

NADZORNI ODBOR

predsednik Boštjan Zupančič

članica Danica Puljak

član Martin Slanc

namestnica Marija Urh in

Marica Stupič

 

ČASTNO SODIŠČE

predsednica Albina Tošeska

član Anton Slanc

član Jože Cigič

namestnik Anton Hauptman

namestnik člana Branko Turk

 

GOSPODARSKA KOMISIJA

gospodar Jože Jenič

namestnik gospodarja Anton Rus

član Martin Logar

član Martin Težak


ODSEK ZA IZLETNIŠTVO (POHODE)

predsednik Blagoja Tošeski

član Anton Fir

član Brane Pušič

 

MLADINSKI ODSEK

načelnica Branka Hauptman

namestnik načelnice Branko Brodarič

članica Albina Tošeska

članica Anica Nemanič

članica Stanislava Panjan

 

MARKACIJSKI ODSEK

predsednik Boštjan Zupančič

član Anton Slanc

član Janez Štefanič

član Dušan Bricelj

član Božidar Špoljar

Dolenjski list je to leto v številki 10 (2689) dne 8. marca 2001 v Sprehodu po Metliki pod naslovom GNEČA objavil naslednji prispevek:

Na občnem zboru Planinskega  društva Metlika pretekli petek je bil najbolj delaven Milan Travnikar. A ne le zato, ker je bil predsednik delovnega predsedstva, ampak tudi zategadelj, ker je kar nekaj časa »birmal« skupaj stole. Že dolgo se namreč ni zgodilo, da bi se v sejni sobi občinske stavbe dogajalo kaj tako zanimivega, da bi zmanjkalo sedežev. Tokrat je moral Milan, ki je v občinski hiši najbolj domač, iskati stole po vseh prostorih. In sam bog ve, kako je bilo pri srcu snemalcu Vašega kanala Daniju Orliču, ki je pokukal v sejno sobo, a hitro zaprl vrata, ne da bi vstopil. »Ustrašil se je,« so komentirali nekateri. Po nekaj minutah je strah popustil in Dani je s kamero le prišel v dvorano.


LETO 2002

V letu 2002 Planinsko društvo Metlika praznuje 20 let, in to prav v letu, ki je razglašeno za mednarodno leto gora.

Na občnem zboru 22. februarja je predsednik društva Anton Krašovec poudaril, da bo društvo tema dvema dogodkoma posvetilo celoletne aktivnosti v tem letu.

Po dvajsetih letih delovanja društvo 358 članov.

Več akcij, pohodov, srečanj in druženj je v društvu postalo že tradicionalnih in nekatere člani negujejo že drugo desetletje.

Sem sodijo sodelovanje na vsakoletni občinski očiščevalni akciji, sodelovanje na Vinski vigredi, novoletni pohod na Gorjance, zimski vzpon na Kriško goro, zimski spominski vzpon na Porezen, pohod na Klek, sprehod okrog Metlike, prvomajski spominski pohod na Javorovico, Župančičeva pot, pohod na Triglav, popotovanje od Litije do Čateža, prvomajsko srečanje članov društva na Gorjancih, prvič v lanskem letu pa na Krašnjem Vrhu, kjer se bomo srečevali še naslednja leta, kostanjev piknik in novoletni pohod po Urbanovi poti.

Te akcije, pohodi, srečanja in druženja so le delček programa, ki ga društvo sprejme vsako leto in ga tudi uresniči, saj v njih vsakdo najde nekaj zase.

To leto društvo aktivnosti nekoliko bolj usmerja v nove pridobitve, ki bodo pomenile obogatitev planinske dejavnosti.

V tem jubilejnem letu načrtujemo na Krašnjem Vrhu na svojem prostoru zgraditi razgledni stolp, urediti okolico in poskusiti pridobiti dokumentacijo ter opraviti pripravljalna dela za postavitev planinskega objekta. Dela že potekajo pospešeno.

Velik dosežek društva v tem letu so trije novi kategorizirani vodniki, ki so se že dobro izkazali v tej sezoni pohodov. Vodniški tečaj so uspešno opravili in postali vodniški pripravnike Branko Brodarič, Vera Kostelec in Stanko Bajuk. Žal je zaradi zadržanosti prekinil tečaj Anton Fir, ki bo nadaljeval naslednje leto.

Društvo tako razpolaga z osmimi usposobljenimi vodniki. Vodnica pa zaradi porodniškega dopusta ni uspela pravočasno opraviti izpopolnjevanja za potrditev licence vodniške kategorije A.

Spominski zimski vzpon na Porezen je bilo prijetno meddruštveno in med generacijsko druženje, saj je najmlajši pohodnik imel 7 let, najstarejši pa 70 let. Pohodniki so bili člani Planinskega društva Metlika, Semič in Črnomelj.

Tudi to leto je društvo povabilo pohodnike, ki so člani pohodniške sekcije pri Društvu upokojencev Metlika, da s skupnimi močmi zavzamejo Klek. Planincem se je na pohodu pridružilo 20 upokojencev. Pohod je lepo uspel in druženje je bilo zelo prijetno. Ogledali smo si tudi muzej v Ogulinu, naravne znamenitosti in posebnosti reke Dobre ter jezero Sabljaci.

Planinsko društvo Metlika in Društvo za zdravje srca in ožilja sta povabila občane na pohod »ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA«. Pohod je potekal po Urbanovi poti. Na sredini poti je prof. dr. sc. med. Blaž Mlačak s kratkim predavanjem udeležence seznanil z nevarnostmi bolezni srca in ožilja in pomenom hoje in gibanja, kot preventivnimi ukrepi za preprečitev obolenj. Pohoda se je udeležilo več kot 300 pohodnikov.

Letos so planinci prvič na svojem prostoru nad vasjo Krašnji Vrh zakurili prvomajski kres.


UDARNIŠKO NAD ZARAŠČEN GOZD

Člani Planinskega društva Metlika so pred prvomajskimi prazniki čistili najeto parcelo na Krašnjem Vrhu, grmada gozdnega plevela pa je na predvečer praznika dela prišla prav za kres. Predsednik Krašovec pohvali, da je prav prostovoljnost temelj uspešnega dela društva, pomagajo pa si še s članarino in sponzorskim denarjem.

Prava posebnost je bil dvodnevni pohod po poti Soške fronte dne 13. in 14. julija od Škabrijela, gore natopljene s slovensko krvjo - Linije smrti – več kot 10 km dolgega strelskega jarka, vklesanega v žive skale Škabrijela, preko Vodic in Sabotina.  Sledil je ogled  Goriškega muzeja in cerkve iz 14. stoletja na Sveti Gori, ki je tudi priča brezumnih uničevanj ljudi in vseh dobrin. Težko je doumeti takšno preluknjanost Svete Gore, Vodic, predvsem pa Sabotina z razvejanimi rovi tudi v nadstropjih. Vodstvo po poteh Soške fronte, po labirintih v gorskih masivih so metliški planinci zaupali članu društva Soška fronta in planincu Vinku Avsenaku.

Dvajset let obstoja in aktivnega delovanja društva je upoštevanja in spoštovanja vredno obdobje.

 

V tem času se je društvo moralo posloviti od svojih štirih predanih, vestnih, delovnih članov. Tragično sta preminula ustanovna člana Vojko Perinović in prva tajnica društva Zdenka Zepuhar, por. Damjanovič, dolgoletna blagajničarka Anka Krštinc in požrtvovalni planinec Stanko Kostelec.

Spominjali se jih bomo.

Koledar dogodkov

November 2021
P T S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5